پاسخ به سؤالات شرعی مخاطبان درباره مسائل تحصیلی پایگاه اطلاع‌رسانی khamenei.ir طی فراخوانی اعلام کرد به پرسش‌های شرعی مخاطبان که مربوط ... پاسخ به سؤالات شرعی مخاطبان درباره مسائل تحصیلی پاسخ به سؤالات شرعی مخاطبان درباره مسائل تحصیلیحقوق مدنی تألیف دکتر ... - hajipour.org حبس مؤبد حق انتفاعی است که در عقد آن دوام، قید شده باشد بدین جهت آن را مؤبد گویند: حبس ... حقوق مدنی تألیف دکتر ... - hajipour.org حقوق مدنی تألیف دکتر ... - hajipour.org